روش تولید همبرگر و کباب لقمه:

 گوشت گاو پس از ورود به کارخانه مورد بازرسی قرار می گیرد و پس از تایید توسط دکتر دامپزشک شرکت ، اصلاحات روی آن انجام گرفته و چربیهای اضافه و زایدات آن جدا می شود پس ازآن شسته شده و وارد سردخانه می گردد . سپس وارد قسمت قصابی شده و استخوان گیری می گردد و بسته بندی شده و منجمد می گردد سپس در هنگام تولید دیفراست شده و توسط دستگاه چرخ گوشت ، چرخ می شود همچنین پیاز منجمد ورودی نیز چرخ می شود سپس گوشت و پیاز چرخ شده وارد دستگاه میکسر شده و سایر مواد اولیه مانند ادویه ، نمک ، آرد سوخاری ، تخم مرغ به آن اضافه می شود و مواد بخوبی در میکسر مخلوط شده و چرخ می شوند سپس خمیر حاصله وارد دستگاه قالب زن شده و بصورت همبرگر و کباب لقمه شکل می گیرد  پس از قالب زدن ، همبرگرها و کباب لقمه برروی سینی های قرار گرفته و منجمد می شوند و پس از آن بسته بندی شده و آماده مصرف می گردند.

روش تولید ناگت و شنیسل مرغ و سایر غذای آماده:

گوشت مرغ وارد شده به کارخانه پس از تایید توسط دکتر دامپزشک وارد خط می شود و شسته می شود سپس مرغ ، قطعه بندی شده و وارد خط غذای آماده می شود در خط غذای آماده قطعات مرغ بسته به نوع محصول با سایر مواد اولیه مخلوط و عمل آوری می شود و سپس وارد دستگاه چرخ گوشت شده و چرخ می شود سپس خمیر حاصل وارد دستگاه فرمینگ شده و براساس نوع محصول از قالب مناسب استفاده می شود (قالب ستاره ای ، لوبیایی ، مستطیل و....) سپس قطعات شکل دهی شده وارد خط شده و مایع بتر و آرد سوخاری برروی آن ریخته می شود سپس وارد قسمت سرخ کن شده و در روغن غوطه ور شده و در دمای 180 درجه سرخ می شود سپس جهت تکمیل پخت وارد محفظه پخت شده و قسمت مرکزی محصول کاملا پخته می شود سپس قطعات پخته شده وارد دستگاه انجماد شده و دمای مرکز محصول به دمای 18- می رسد سپس قطعات منجمد شده بسته بندی شده و وارد سردخانه می شود

 و انجام آزمایشات لازم آماده فروش می شود.

روش تولید سوسیس و کالباس :

گوشت قرمز و گوشت مرغ وارد شده به کارخانه پس از تایید و شستشو و اصلاحات لازم و قطعه بندی وارد سالن سوسیس و کالباس می شود سپس گوشت وارد دستگاه چرخ گوشت شده و چرخ می شود گوشت چرخ شده بهمراه سایر مواد اولیه همچون روغن ، آرد ، ادویه و مواد مجاز وارد دستگاه کاتر شده و بصورت یک خمیر یکنواخت در میاید سپس خمیر حاصل وارد دستگاه پرکن شده و در پوششهای مناسب قرار می گیرد سپس محصول جهت از بین رفتن باکتریهای بیماریزا و انجام عمل پخت وارد اتاق پخت شده و بسته به نوع محصول پخته می شود و سپس محصول توسط آب سرد خنک شده و پس از خشک شدن وارد سردخانه قرنطینه شده و پس از انجام آزمایشات لازم آماده فروش می شود.

روش تولید پیتزا :

مواد اولیه تولید پیتزا شامل نان پیتزا منجمد ، پنیر پیتزا ، سوسیس و کالباس ، ذرت ، فلفل دلمه ، سس گوجه فرنگی ، گوشت چرخ کرده ، قارچ ، پیاز ، گوجه فرنگی و اویه می باشد پس از ورود این مواد به کارخانه و تایید واحد کنترل کیفیت ، مواد اولیه وارد سردخانه نگهداری می شود در هنگام تولید مواد اولیه وارد خط شده و سبزیجات و قارچ شستشو و ضدعفونی شده و رنده می شود و همراه با سایر مواد بررروی میز تولید پیتزا قرار میگیرد سپس نان پیتزا برروی میز قرار گرفته و سایر مواد اولیه برروی نان قرار داده می شود سپس پیتزاها یرروی سینی قرار گرفته و وارد تونل انجماد می شود و پس از انجماد بسته بندی شده و وارد سردخانه می شود و پس از انجام آزمایشات لازم آماده فروش می شود.

روش تولید پنیر پیتزا:

پنیر اولیه (دلمه شیر تازه) وارد دستگاه استرچ شده و با گرمای غیرمستقیم بخار شروع به پخت و عمل آوری می نماید در همین حین چربی شیر که بصورت کره حیوانی می باشد به همراه آب و نمک به دستگاه استرچ افزوده شده تا عمل آوری کامل و پنیر بصورت کشسان در آید سپس پنیر وارد سردخانه شده و منجمد می شود و در مرحله آخر رنده شده و بسته بندی می شود و پس از انجام آزمایشات لازم آماده فروش می شود .

روش تولید همبرگر و کباب لقمه:

 گوشت گاو پس از ورود به کارخانه مورد بازرسی قرار می گیرد و پس از تایید توسط دکتر دامپزشک شرکت ، اصلاحات روی آن انجام گرفته و چربیهای اضافه و زایدات آن جدا می شود پس ازآن شسته شده و وارد سردخانه می گردد . سپس وارد قسمت قصابی شده و استخوان گیری می گردد و بسته بندی شده و منجمد می گردد سپس در هنگام تولید دیفراست شده و توسط دستگاه چرخ گوشت ، چرخ می شود همچنین پیاز منجمد ورودی نیز چرخ می شود سپس گوشت و پیاز چرخ شده وارد دستگاه میکسر شده و سایر مواد اولیه مانند ادویه ، نمک ، آرد سوخاری ، تخم مرغ به آن اضافه می شود و مواد بخوبی در میکسر مخلوط شده و چرخ می شوند سپس خمیر حاصله وارد دستگاه قالب زن شده و بصورت همبرگر و کباب لقمه شکل می گیرد  پس از قالب زدن ، همبرگرها و کباب لقمه برروی سینی های قرار گرفته و منجمد می شوند و پس از آن بسته بندی شده و آماده مصرف می گردند.

روش تولید ناگت و شنیسل مرغ و سایر غذای آماده:

گوشت مرغ وارد شده به کارخانه پس از تایید توسط دکتر دامپزشک وارد خط می شود و شسته می شود سپس مرغ ، قطعه بندی شده و وارد خط غذای آماده می شود در خط غذای آماده قطعات مرغ بسته به نوع محصول با سایر مواد اولیه مخلوط و عمل آوری می شود و سپس وارد دستگاه چرخ گوشت شده و چرخ می شود سپس خمیر حاصل وارد دستگاه فرمینگ شده و براساس نوع محصول از قالب مناسب استفاده می شود (قالب ستاره ای ، لوبیایی ، مستطیل و....) سپس قطعات شکل دهی شده وارد خط شده و مایع بتر و آرد سوخاری برروی آن ریخته می شود سپس وارد قسمت سرخ کن شده و در روغن غوطه ور شده و در دمای 180 درجه سرخ می شود سپس جهت تکمیل پخت وارد محفظه پخت شده و قسمت مرکزی محصول کاملا پخته می شود سپس قطعات پخته شده وارد دستگاه انجماد شده و دمای مرکز محصول به دمای 18- می رسد سپس قطعات منجمد شده بسته بندی شده و وارد سردخانه می شود

 و انجام آزمایشات لازم آماده فروش می شود.

روش تولید سوسیس و کالباس :

گوشت قرمز و گوشت مرغ وارد شده به کارخانه پس از تایید و شستشو و اصلاحات لازم و قطعه بندی وارد سالن سوسیس و کالباس می شود سپس گوشت وارد دستگاه چرخ گوشت شده و چرخ می شود گوشت چرخ شده بهمراه سایر مواد اولیه همچون روغن ، آرد ، ادویه و مواد مجاز وارد دستگاه کاتر شده و بصورت یک خمیر یکنواخت در میاید سپس خمیر حاصل وارد دستگاه پرکن شده و در پوششهای مناسب قرار می گیرد سپس محصول جهت از بین رفتن باکتریهای بیماریزا و انجام عمل پخت وارد اتاق پخت شده و بسته به نوع محصول پخته می شود و سپس محصول توسط آب سرد خنک شده و پس از خشک شدن وارد سردخانه قرنطینه شده و پس از انجام آزمایشات لازم آماده فروش می شود.

روش تولید پیتزا :

مواد اولیه تولید پیتزا شامل نان پیتزا منجمد ، پنیر پیتزا ، سوسیس و کالباس ، ذرت ، فلفل دلمه ، سس گوجه فرنگی ، گوشت چرخ کرده ، قارچ ، پیاز ، گوجه فرنگی و اویه می باشد پس از ورود این مواد به کارخانه و تایید واحد کنترل کیفیت ، مواد اولیه وارد سردخانه نگهداری می شود در هنگام تولید مواد اولیه وارد خط شده و سبزیجات و قارچ شستشو و ضدعفونی شده و رنده می شود و همراه با سایر مواد بررروی میز تولید پیتزا قرار میگیرد سپس نان پیتزا برروی میز قرار گرفته و سایر مواد اولیه برروی نان قرار داده می شود سپس پیتزاها یرروی سینی قرار گرفته و وارد تونل انجماد می شود و پس از انجماد بسته بندی شده و وارد سردخانه می شود و پس از انجام آزمایشات لازم آماده فروش می شود.

روش تولید پنیر پیتزا:

پنیر اولیه (دلمه شیر تازه) وارد دستگاه استرچ شده و با گرمای غیرمستقیم بخار شروع به پخت و عمل آوری می نماید در همین حین چربی شیر که بصورت کره حیوانی می باشد به همراه آب و نمک به دستگاه استرچ افزوده شده تا عمل آوری کامل و پنیر بصورت کشسان در آید سپس پنیر وارد سردخانه شده و منجمد می شود و در مرحله آخر رنده شده و بسته بندی می شود و پس از انجام آزمایشات لازم آماده فروش می شود .

محصولات غذایی 202

طراحی و برنامه نویسی وب سایت : دانش رایان رسانه dr2

دفتر مرکزی :

تهران٬ بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان 22بهمن، خیابان نیک زارع، خیابان خانبابایی شرقی، پلاک 2
تلفن: 09-44892106 021
فکس : 44892116 021

ایمیل : info@202.ir

تنظیمات قالب

رنگ

برای مشاهده ی حالت های رنگی قالب کلبه برروی رنگ مورد نظر کلیک نمایید.
Green Blue Brown Yellow

بدنه قالب

رنگ پس زمینه
کد رنگ
سبک طرح بندی برای تصاویر پس زمینه: جعبه
سبک های طرح بندی
انتخاب منو
فونت گوگل
سایز فونت بدنه
نوع فونت بدنه